|

Paziņoti 2012.-2013. gada Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Labas prakses balvas saņēmēji

Pērn Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) izsludināja jau 11. Labas prakses konkursu, kurā dalību pieteica vairāki simti dažāda lieluma uzņēmumu no 29 valstīm Eiropas Savienībā un ārpus tās. Šodien, 29. aprīlī EU-OSHA pasniedza balvas uzņēmumiem, kuri darba vides risku novēršanā visveiksmīgāk demonstrējuši vadītāju un darbinieku savstarpējo sadarbību atbilstoši šī gada EU-OSHA kampaņas sauklim Novērsīsim darba vides riskus kopā!

Desmit uzvarētāju vārdi tika paziņoti Eiropas konferencē Mazie uzņēmumi, to drošība un veselības aizsardzība darbavietā — izaicinājumi un iespējas. To nākamajā dienā pēc Pasaules Darba drošības un veselības aizsardzības dienas, kas ik gadu tiek atzīmēta 28. aprīlī, Dublinā organizēja Eiropas Savienības Īrijas prezidentūra. Šī bija pirmā reize, kad EU-OSHA piešķīra kopīgas balvas vadītājiem un darbiniekiem atbilstoši pašreizējās drošu un nekaitīgu darbavietu kampaņas Novērsīsim darba vides riskus kopā! idejai.

“Eiropā atsevišķu uzņēmumu līmenī joprojām netiek pienācīgi atzīti ieguvumi, ko sniedz pārdomāta arodveselības un darba drošības politika – it īpaši tas attiecas uz mikrouzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,” savā uzrunā konferences dalībniekiem sacīja EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek). “Šī gada Labas prakses konkurss pierādīja, ka pat tādā uzņēmumā, kurā ir tikai septiņi darbinieki, var būt inovatīvi profilaktiski risinājumi, un apliecinājums tam ir viens no balvas saņēmējiem — neliels uzņēmums no Spānijas.”

“Mūsu mērķis ir iedvesmot uz pārmaiņām uzņēmumus visā Eiropā, parādot, ka Labas prakses uzvarētāju idejas un izpildījumu iespējams īstenot ikvienā uzņēmumā neatkarīgi no tā lieluma un industrijas, kurā tas darbojas,” skaidroja Lāslo Andors (László Andor), Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs. Viņš arī uzsvēra: „Inovatīvu risinājumu un labas prakses piemēri ļaus mums arī nākotnē visā Eiropā attīstīt vēl efektīvāku drošības un veselības aizsardzības politiku.”

Lai iegūtu galveno atzinību – Labas prakses balvu – šī gada konkursantiem bija jādemonstrē spēcīgas vadības klātbūtne apvienojumā ar aktīvu darbinieku iesaisti darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanā uzņēmumā. Uzņēmumi pārstāvēja ļoti dažādas nozares, piemēram, veselības aprūpi, mazumtirdzniecību un lauksaimniecību. Konkurss dalībniekiem arī deva iespēju apmainīties ar savu pieredzi – piemēram, Turcijas uzņēmums iepazīstināja ar savu labo piemēru, samazinot nelaimes gadījumu skaitu automobiļu rūpniecībā; Somijas tehnoloģiju uzņēmums klāstīja, kā iespējams uzlabot darbinieku darba apstākļus un veselību; savukārt Īrijas piena ražošanas nozares uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja ar savu piemēru, kad darbinieki paši apzināja un novērsa darba vides riskus uzņēmumā.

Pasākumā EU-OSHA izteica atzinību vēl desmit uzņēmumiem – to īstenotās Labas prakses iniciatīvas ir aprakstītas arī jaunākajā EU-OSHA brošūrā.

Saites:
EU-OSHA Labas prakses balvas, 2012.–2013. gads
Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa
Prezidentūras tīmekļa vietne

10 apbalvotie uzņēmumi un organizācijas:
Voestalpine Rotec Group (Austrija) — par veselības un darba drošības standarta iedibināšanu dažādās valstīs; Atlantica Leisure Group Ltd (Kipra) — par nelaimes gadījumu skaita samazināšanu viesnīcu nozarē; Rigshospitalet (Dānija) — par darba vides uzlabošanu lielā slimnīcā; Oy SKF Ab, rūpnīca Mūrames (Muurame) pilsētā (Somija) — par darbinieku darba apstākļu uzlabošanu tehnoloģiju uzņēmumā; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Vācija) — par veselības aizsardzības un darba drošības risinājumu rašanu uzņēmumiem Hamburgā; West Offaly Dairy Discussion Group (Īrija) — par apdraudējumu mazināšanu piena ražošanas saimniecībās; Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Nīderlande) — par informētības par drošību veicināšanu autokrāvēju vadītāju vidū; SONAE (Portugāle) — par darbinieku un vadītāju iesaistīšanu riska novēršanā mazumtirdzniecības uzņēmumu grupā; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Spānija) — par riska novēršanas modeļa izstrādi mazajiem uzņēmumiem; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Turcija) — par nelaimes gadījumu mazināšanu automobiļu rūpniecībā.

10 atzinīgi novērtētie uzņēmumi un organizācijas:
MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austrija) — par darbinieku iedrošināšanu ziņot par darba drošības problēmām; Lujatalo Oy (Somija) — par fiziskā stresa mazināšanu būvniecības nozarē; Armor SA (Francija) — par veselības aizsardzības un darba drošības aspektu iekļaušanu korporatīvajā stratēģijā; Hellenic Petroleum SA (Grieķija) — par drošības kultūras izveidošanu naftas pārstrādes rūpniecībā; Construction Safety Partnership (Īrija) — par darba drošības standartu uzlabošanu būvlaukumos; GE Healthcare Norway AS (Norvēģija) — par veselības aizsardzības un darba drošības kā prioritātes noteikšanu darbiniekiem un vadītājiem; CEMEX Polska (Polija) — par vadības līdera pozīcijām, lai sasniegtu mērķi novērst nelaimes gadījumus; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovākija) — par efektīvu informēšanu par darba drošības problēmām lielā tērauda ražošanas uzņēmumā; Ascom d.o.o. (Slovēnija) — par balsta un kustību aparāta slimību mazināšanu ražošanas nozarē; Step Change in Safety (Apvienotā Karaliste) — par pasākumiem, lai veicinātu strādājošo iesaistīšanu naftas un gāzes ieguves nozarē ārzonā.

LASI VISU, KAS IR AKTUĀLS

Novērtē:
Loading ... Loading ...

Izsaki viedokli