|

Latvijā paliks vasaras laiks!

bildespardzivi.lv

Mēs patlaban dzīvojam pēc vasaras laika, jo marta pēdējā svētdienā pulksten 03:00 pulksteņa rādītājus pagriezām par vienu stundu uz priekšu – atbilstoši 09.01.2001 MK (Ministru Kabinets) noteikumiem Nr.18 „Noteikumi par pāreju uz vasaras laiku”.

Tagad šie paši noteikumi, uz kuru pamata būtu jāpāriet atpakaļ uz normālo laiku, ir zaudējuši spēku. Arī MK noteikumu projektu meklēšanas lapā nekas nav atrodams ne par vasaras, ne ziemas laiku. Tātad – Latvijā paliks vasaras laiks!

Tas liek domāt – drīzāk ierēdņi nav pamanījuši, ka būtisks normatīvais akts zaudējis spēku, un vienkārši nav sagatavojuši jaunu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/84/EK (2001. gada 19. janvāris) par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (http://eur-lex.europa.eu) nosaka:

2. pants.
Sākot no 2002. gada vasaras laiks katrā dalībvalstī sākas marta pēdējā svētdienā pulksten 1.00 no rīta pēc Grinvičas laika.

3. pants.
Sākot no 2002. gada vasaras laiks katrā dalībvalstī beidzas oktobra pēdējā svētdienā pulksten 1.00 no rīta pēc Grinvičas laika.

7. pants.
Dalībvalstīs atbilstoši normatīvie un administratīvie akti stājas spēkā, vēlākais, 2001. gada 31. decembrī. Par to stāšanos spēkā katra dalībvalsts tūlīt informē Eiropas Komisiju.

Ja dalībvalstis pieņem šādus normatīvos aktus, tajos ietver atsauci uz minēto direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis pašas nosaka, kā veikt šādas atsauces.

Latvija šo direktīvu nav izpildījusi (jo 2001.gadā vēl nebija dalībvalsts), un direktīvas 7.pants faktiski pasaka, ka tā arī nav obligāta.

LASI VISUS BLOGUS

Novērtē:
Loading ... Loading ...

1 komentārs par “Latvijā paliks vasaras laiks!”

  1. Juris Retenais says:

    26.10.2010. Ministru Kabinets pēdējā brīdī pieņēma noteikumus Nr.1010 “Noteikumi par pāreju uz vasaras laiku”, kas stājās spēkā 29.10.2010. t.i. 2 dienas pirms pārejas atpakaļ uz normālu laiku (skat. http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=220215)

Izsaki viedokli