“Autora arhīvs”

Latvijā paliks vasaras laiks!

Latvijā paliks vasaras laiks!

Mēs patlaban dzīvojam pēc vasaras laika, jo marta pēdējā svētdienā pulksten 03:00 pulksteņa rādītājus pagriezām par vienu stundu uz priekšu – atbilstoši 09.01.2001 MK (Ministru Kabinets) noteikumiem Nr.18 „Noteikumi par pāreju uz vasaras laiku”. Tagad šie paši noteikumi, uz kuru pamata būtu jāpāriet atpakaļ uz normālo laiku, ir zaudējuši spēku. Arī MK noteikumu projektu meklēšanas […]

August 17 2010 | Publicēts sadaļā Blogi, Īpaši, Jaunumi | Lasīt tālāk »

Bezjēdzīgie likumi

Bezjēdzīgie likumi

Premjera rīkojumi kā tosti Premjera rīkojumi izskatās pēc tostiem, lai gan patiesībā tie ir par attiecīgo personu iecelšanu kādā amatā vai atbrīvošanu no tā. Par B.Brigmani! Par A.K.Kariņu! Par P.Apini! Par G.Gūtmani! Ja iecelšana ir PAR, tad atbrīvošanai vajadzētu būt PRET. Vai tad tiešām ierēdņi, kas gatavo šos rīkojumus nevar tiem piešķirt saprotamus nosaukumus? P.Apinis […]

June 3 2010 | Publicēts sadaļā Blogi, Īpaši, Jaunumi | Lasīt tālāk »

Melnie un baltie plankumi LV likumos

Melnie un baltie plankumi LV likumos

Kas lasa likumus? Paši likumdevēji tos nelasa!? Kā gan citādi varētu pieņemt šādus normatīvos aktus – 5-6 izmaiņas gadā “būtiskiem” MK noteikumiem? Nejauši uzdūros 20.04.2004. MK noteikumiem Nr.354 “Būtiskās prasības kosmētikas līdzekļiem, to marķējumam un to ievērošanas uzraudzības kārtība”. Mani piesaistīja tieši vārds BŪTISKĀS. Manā uztverē vārds „būtisks” nozīmē kaut ko tik svarīgu, kas nemainās […]

May 3 2010 | Publicēts sadaļā Blogi, Jaunumi | Lasīt tālāk »

Vai mums vajadzīgi šādi likumi?

Vai mums vajadzīgi šādi likumi?

LR Ministru kabinets ar MK noteikumiem ir apstiprinājis Džordža Orvela slaveno teicienu, ka “visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem”. 02.01.2008 Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr. 5 Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības, bet vēlāk nolēma, ka Dž. Orvelam ir taisnība un 07.07.2009 izdeva noteikumus Nr. 744 Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām […]

April 23 2010 | Publicēts sadaļā Blogi, Jaunumi | Lasīt tālāk »

LV likumi divās dimensijās

LV likumi divās dimensijās

Daudzus gadus atpakaļ es biju iniciators NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēmas) izveidošanai (skat. liecību). Toreiz likumu nebija pārāk daudz, bet tie bija drukāti uz papīra un ātri kaut ko atrast bija praktiski neiespējami. Likumu grozīšana notika, izgriežot un uzlīmējot jauno tekstu virs vecā teksta, līdz NAIS šo problēmu atrisināja. Gandrīz 20 gadus vēlāk meklēju kaut […]

April 12 2010 | Publicēts sadaļā Blogi, Jaunumi | Lasīt tālāk »

7 kļūdas likumā! Vai LV radio un TV darbojas likumīgi?

7 kļūdas likumā! Vai LV radio un TV darbojas likumīgi?

Cilvēkiem trūkst informācijas par lietām, kas viņus skar samērā tieši, un kas nu vēl tiešāk kā likumdošana iespaido cilvēkus. Ne vienmēr ir ērti saprast to informāciju, kas ir likumos, tāpēc bija nepieciešams radīt iespēju vieglāk tajos orientēties. To darot, atklājās arī virkne problēmu pašos likumos. Tas no vienas puses prasa uzlabot likumdošanu, no otras puses […]

April 1 2010 | Publicēts sadaļā Blogi, Jaunumi | Lasīt tālāk »